• LED条屏、F32256S

  型号 颜色 点数 字高 中文字数*行数 长*宽*厚mm 亮度
  F3264A 红/绿/黄 32*64 2" 4*2 533*289*70 户内
  F3264S 32*64 2" 4*2 533*289*70 户内
  F3264R 32*64 2" 4*2 533*289*70 半户外
  F3264RG 红/绿/黄 32*64 2" 4*2 533*289*70 半户外
  F3264B 32*64 2" 4*2  
  F3264APG  32*64 2" 4*2  
  F3296A 红/绿/黄 32*96 2" 6*2 777*289*70 户内
  F3296S 32*96 2" 6*2 777*289*70 户内
  F3296R 32*96 2" 6*2 777*289*70 半户外
  F3296B 32*96 2" 6*2 777*289*70 半户外
  F3296PG 红/绿/黄 32*96 2" 6*2 777*289*70 半户外
  F3296APG  32*96 2" 6*2  
  F32128A 红/绿/黄 32*128 2" 8*2 1021*289*70 户内
  F32128S 32*128 2" 8*2 1021*289*70 户内
  F32128R 32*128 2" 8*2 1021*289*70 半户外
  F32128RG 红/绿/黄 32*128 2" 8*2 1021*289*70 半户外
  F32128Y 32*128 2" 8*2  
  F32128B 32*128 2" 8*2  
  F32128APG  32*128 2" 8*2  
  F32160A 红/绿/黄 32*160 2" 10*2 1265*289*70 户内
  F32160S 32*160 2" 10*2 1265*289*70 户内
  F32160R 32*160 2" 10*2 1265*289*70 半户外
  F32160RG 红/绿/黄 32*160 2" 10*2 1265*289*70 半户外
  F32192A 红/绿/黄 32*192 2" 12*2 1509*289*70 户内
  F32192S 32*192 2" 12*2 1509*289*70 户内
  F32192R 32*192 2" 12*2 1509*289*70 半户外
  F32192RG 红/绿/黄 32*192 2" 12*2 1509*289*70 半户外
  F32192B 32*192 2" 12*2  
  F32192APG  32*192 2" 12*2  
  F32224A 红/绿/黄 32*224 2" 14*2 1753*289*70 户内
  F32224S 32*224 2" 14*2 1753*289*70 户内
  F32224R 32*224 2" 14*2 1753*289*70 半户外
  F32224RG 红/绿/黄 32*224 2" 14*2 1753*289*70 半户外
  F32224APG  32*224 2" 14*2  
  F32256A 红/绿/黄 32*256 2" 16*2 1997*289*70 户内
  F32256S 32*256 2" 16*2 1997*289*70 户内
  F32256R 32*256 2" 16*2 1997*289*70 半户外
  F32256RG 红/绿/黄 32*256 2" 16*2 1997*289*70 半户外
  F32256B  32*256 2" 16*2  
  F32320A 红/绿/黄 32*320 2" 16*2 2478*289*70 户内
  F32320S 32*320 2" 16*2 2478*289*70 户内
  F32320PG  32*320 2" 16*2  
  F32768S     
  F32320W 32*320 2" 16*2  

   产品说明

  1.       LED条屏多语言版本:简中/繁中/////西文
  2.       LED条屏显示中、日、韩文单行、双行,西文四行。
  3.       LED条屏可以显示生动的文字, 图片与图形动画。
  4.       LED条屏节目由计算机RS232/485通讯输入。
  5.       LED条屏最优化的遥控器操作输入节目;支持英文/西班牙/俄文/意大利文直接输入(最多支持四行),中文单行拼音输入、繁体中文单行注音输入,韩文单行输入等。
  6.       LED条屏25种动作, 有雪, 吐丝, 闪耀, 走马灯, 上移等。 
  7.       LED条屏全自动运行, 自动动作, 自动色彩组合, 自动居中。
  8.       LED条屏多种字体。
  9.       LED条屏内建时钟, 温度探头, 带天光亮度自动调节系统。
  10.     LED条屏信息可以指定时间播放。
  11.     LED条屏带有4级或8级亮度功能。
  12.     LED条屏功能强大, 人性化设计的全屏编辑软件.
  13.    LED条屏采用FLASH内存, 最大可保存512条节目。可存储四万个中文,八万个英文。
  14.   LED条屏宽电压支持 AC110V/220V
  15.    LED条屏可配蓝牙模块,实现无线蓝牙通讯。
  LED条屏型号说明:
  1,F表示点间距为7.62mm的显示屏
  2,D表示点间距为4.75mm的显示屏
  LED条屏型号后缀说明:
  A型号: